1983

Mr. Mom (1983)
10
Mr. Mom (1983)
Mr. Mom (1983). Jack i Caroline su u sretnom braku i žive ugodnim životom u predgrađu Detroita zajedno sa svoje dvoje dece. Stvari se znatno promene kada Jack izgubi svoj posao inženjera i Caroline je prinuđena da počne raditi za reklamnu agenciju. Jack sada mora naučiti brinuti o deci i kući dok je Caroline na poslu. Jedini problem je što ...
10 /1